Menu

26.1.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia, Košice

26.1.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia, Košice Tohtoročné podujatia pre verejnosť sme odštartovali workshopom plným hier a úloh, vďaka ktorým sme sa hravým spôsobom učili spolupracovať, vcítiť sa do druhého a dosahovať synergický efekt.
26.1.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia, Košice
Workshop bol spojený s pohybovými cvičeniami, s úlohami v dvojiciach i kolektíve a nakoniec sme sa zahrali na malý orchester a snažili sme sa spoločne dosiahnuť súzvuk rozmanitých tónov.

26.1.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia, Košice
26.1.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia, Košice
 
 
 
Hore