Menu

16.2.2023 PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA – WORKSHOP, Košice

16.2.2023 PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA – WORKSHOP, Košice Počas februárového podujatia, ktoré Filiálka Košice pripravila pre verejnosť, sme sa počas večera plného úloh a hier snažili precvičiť a podporiť nástroje našej psychiky – pamäť a schopnosť koncentrácie.
16.2.2023 PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA – WORKSHOP, Košice
Zamerali sme sa v prvom rade na obrazovú pamäť prepojenú s imagináciou, ktorú rôzni filozofi, okrem iného Platón, popisujú ako pamäť duše, vďaka ktorej zbierame v priebehu života skúsenosti. Zaujímala nás tiež téma koncentrácie a pozornosti, vďaka ktorým môže človek intenzívnejšie a hlbšie prežívať okamihy každého dňa.
16.2.2023 PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA – WORKSHOP, Košice
16.2.2023 PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA – WORKSHOP, Košice
 
 
 
Hore