Menu

1.2.2023 SILA ILÚZIÍ - workshop v Bratislave

Čo sú ilúzie? Kde sa s nimi stretávame? Do akej miery nás ovplyvňujú? Odpovede na uvedené otázky a na mnohé ďalšie súvisiace s ilúziami sme hľadali na workshope Sila ilúzií.
Hranica medzi skutočnosťou a ilúziou je tenká a človek ju môže ľahko prehliadnuť.
Workshop nám odhalil, prečo ľudia podliehajú ilúziám a zároveň nám ponúkol nástroje na ochranu pred ilúziami.
Rozpoznanie ilúzií, ktoré nás obklopujú, umožňuje človeku žiť kvalitnejší život.
Hore