Menu

13.3.2023 Prednáška: LEONARDO DA VINCI – HOMO UNIVERSALIS, Banská Bystrica

13.3.2023 Prednáška: LEONARDO DA VINCI – HOMO UNIVERSALIS, Banská Bystrica Uprostred marca 2023 sme opäť zavítali do Národného rehabilitačného centra v Kováčovej a tentokrát sme sa v rámci prednášky porozprávali o živote a diele Leonarda da Vinci, ktorý bol nielen veľkým renesančným umelcom, ale aj všestranne rozvinutým človekom.
13.3.2023 Prednáška: LEONARDO DA VINCI – HOMO UNIVERSALIS, Banská Bystrica
Okrem krásnych obrazov, nezvyčajných vynálezov a inšpirujúcich myšlienok, sme si predstavili aj jeho sedem princípov poznania, ktoré môžu byť užitočné aj pre človeka žijúceho v súčasnej „modernej" dobe.
13.3.2023 Prednáška: LEONARDO DA VINCI – HOMO UNIVERSALIS, Banská Bystrica
 
 
 
Hore