Menu

2.3. – 23.3.2023 PRAKTICKÁ RÉTORIKA – večerný kurz, Banská Bystrica

2.3. – 23.3.2023 PRAKTICKÁ RÉTORIKA – večerný kurz, Banská Bystrica Nielen v pracovnej sfére, ale aj v bežnom živote pre vzájomné porozumenie a dobré medziľudské vzťahy je veľmi dôležitá dobrá komunikácia, čiže schopnosť vedieť čo, kedy, komu a akým spôsobom povedať, aby naše slová boli prínosom.
2.3. – 23.3.2023 PRAKTICKÁ RÉTORIKA – večerný kurz, Banská Bystrica
V rámci štyroch štvrtkových večerov sme sa preto pozreli na zásady prípravy a realizácie dobrého rečníckeho prejavu, porozprávali sme si o tom, ako rozvinúť a prehĺbiť svoje rétorické schopnosti, a tiež ako sa popasovať s nečakanými okolnosťami či vlastnou trémou. A, samozrejme, sme si to všetko tiež vyskúšali v praxi prostredníctvom rôznych cvičení a vlastných prejavov, ktoré nám jednak ukázali čo nám ide lepšie a na čom treba ešte popracovať, ale zároveň prispeli aj k príjemnej a veselej atmosfére.
2.3. – 23.3.2023 PRAKTICKÁ RÉTORIKA – večerný kurz, Banská Bystrica
 
 
 
Hore