Menu

30.3.2023 Workshop: Spoznaj svoju osobnosť, Bratislava

Workshop: Spoznaj svoju osobnosť 30.3.2023 Spoznávanie vlastnej osobnosti je dôležité, ak chce človek na sebe pracovať, aby sa stal lepším. Nová Akropolis preto ponúkla záujemcom workshop s názvom "Spoznaj svoju osobnosť.
Workshop: Spoznaj svoju osobnosť 30.3.2023 Účastníci podujatia sa dozvedeli základné teoretické poznatky o psychike človeka, osobnosti, charaktere a najmä o temperamente. Lektorka pripravila niekoľko testov, ktoré každému postupne viac a viac odkrývali jeho temperament. Na záver všetci poznali silné i slabé stránky svojej osobnosti a môžu s nimi pracovať.
Hore