Menu

10.5.2023 Verejná prednáška Paracelsus

10.5.2023 Paracelsus Významné osobnosti histórie sú často obsahom prednášok, ktoré pripravuje Nová Akropolis. Takouto osobnosťou bol aj Paracelsus.
10.5.2023 Paracelsus Významný lekár a filozof renesančného obdobia priniesol ľudstvu bohaté dielo, z ktorého čerpáme dodnes. Okrem lekárskych poznatkov nás zaujala i osobitá a náročná životná cesta Paracelsa, na ktorej zostal verný morálnym zásadám aj v ťažkých situáciách.
Paracelsus pre nás zostáva krásnou inšpiráciou.
Hore