Menu

6.6.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia, Bratislava

6.6.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia / Bratislava Na workshope sme si vďaka cvičeniam mohli vyskúšať, že sa empatia, spolupráca a synergia často prelínajú a navzájom sa podporujú.
Empatický prístup podporuje lepšiu spoluprácu a synergické úsilie medzi ľuďmi, zatiaľ čo spolupráca a synergia môžu prispievať k vytváraniu empatie a porozumenia medzi jednotlivými členmi tímu.
 
Tieto hodnoty sú dôležité najmä pre tvorbu zdravých a pozitívnych vzťahov.
Keď sa všetky tri zložky spoja, ani nás neprekvapí, že 1+1=3 a možno aj viac :-)
6.6.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia / Bratislava           6.6.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia / Bratislava 6.6.2023 Workshop: Empatia, spolupráca, synergia / Bratislava
Hore