Menu

10.8.2023 workshop: TVORIVÉ MYSLENIE, BANSKÁ BYSTRICA

10.8.2023 workshop: TVORIVÉ MYSLENIE, BANSKÁ BYSTRICA Tvorivé myslenie nie je len záležitosťou umenia, dotýka sa všetkých oblastí každodenného života. Ak ho rozvíjame, pomáha nám v rôznych životných okolnostiach – pozerať sa na ne z rôznych uhlov, vidieť širšie súvislosti, nachádzať aj netradičné riešenia či využiť staré formy novým spôsobom. 
10.8.2023 workshop: TVORIVÉ MYSLENIE, BANSKÁ BYSTRICA Skrátka byť viac kreatívnejšími tak na fyzickej, ako aj mentálnej úrovni, pri formovaní svojej osobnosti, ale aj zlepšovaní medziľudských vzťahov.
10.8.2023 workshop: TVORIVÉ MYSLENIE, BANSKÁ BYSTRICA
V podvečer 10. augusta sme sa preto venovali tejto zaujímavej téme – predstavili sme si charakteristiky tvorivého myslenia, zoznámili sme sa s nástrojmi, prostredníctvom ktorých ho môžeme v sebe rozvinúť, a neopomenuli sme spomenúť aj prekážky, ktoré bránia tvorivému mysleniu naplno sa prejaviť. Rozprávanie bolo doplnené niekoľkými úlohami a cvičeniami, ktoré nás pobavili, ale zároveň nám pomohli lepšie pochopiť ako naša kreativita funguje.
Hore