Menu

9.8.2023 Workshop: Prvá pomoc, Bratislava

9.8.2023 Workshop: Prvá pomoc, Bratislava Čo by to bolo za praktického filozofa, ktorý by nechcel byť takým schopným, aby sa mohol stať oporou druhým ľuďom. A nie vždy ide len o oporu psychickú. 
9.8.2023 Workshop: Prvá pomoc, Bratislava Aj v Novej Akropolis si na členských stretnutiach opakujeme základné postupy poskytnutia prvej pomoci, aby sme boli schopní zvládnuť krízovú situáciu, zachovať chladnú hlavu a poskytnúť pomoc, ktorú dokážeme.
9.8.2023 Workshop: Prvá pomoc, Bratislava 9.8.2023 Workshop: Prvá pomoc, Bratislava
 
 
 
 
Hore