Menu

19.8.2023 Výlet za J. A. Komenským do Uherského Brodu, Bratislava

19.8.2023 Výlet za J. A. Komenským do Uherského Brodu, Bratislava V rámci letných aktivít pre členov Novej Akropolis sme sa vydali na putovanie za Jánom Amosom Komenským do jeho rodného kraja na Morave. V Uherskom Brode sme navštívili múzeum, nesúce jeho meno, zaujalo nás zaujímavé prepojenie osobnosti Komenského s dianím v Európe a aj jeho životný príbeh.
19.8.2023 Výlet za J. A. Komenským do Uherského Brodu, Bratislava Môže byť inšpiratívnym príkladom nezdolnej usilovnosti, kedy sa človek napriek všetkým prekážkam a nepriazni osudu nepoddáva a neúnavne pokračuje vo svojej práci pre dobro ľudstva.
19.8.2023 Výlet za J. A. Komenským do Uherského Brodu, Bratislava 19.8.2023 Výlet za J. A. Komenským do Uherského Brodu, Bratislava
Navštívili sme aj Pútnické miesto v dedinke Komňa, ktoré je inšpirované Komenského dielom Labyrint sveta a raj srdca.
 
 
Hore