Menu

5.10.2023 Prednáška: Slovania – Kultúra našich predkov, Banská Bystrica

5.10.2023 Prednáška: Slovania – Kultúra našich predkov, Banská Bystrica V deň 4. výročia pobočky Novej Akropolis v Banskej Bystrici sa uskutočnila ďalšia z prednášok pre pacientov Národného rehabilitačného centra v Kováčovej.
5.10.2023 Prednáška: Slovania – Kultúra našich predkov, Banská Bystrica Štvrtkové poobedie bolo venované rozprávaniu o známej i neznámej kultúre starodávnych Slovanov, o ich histórii, živote, hodnotách, symboloch i tradíciách. To, že táto téma je v našich kultúrnych končinách obzvlášť zaujímavá potvrdzovala aj pekná účasť poslucháčov.
Hore