Menu

22.9.2023 Prednáška: Kľúč k zmysluplným vzťahom podľa Elisabeth Lukasovej, Bratislava

22.9.2023 Prednáška: Kľúč k zmysluplným vzťahom podľa Elisabeth Lukasovej, Bratislava Členovia Novej Akropolis Bratislava si v rámci rôznorodého programu venovaného filozofii a tiež psychológii, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vypočuli prednášku o živote a diele žiačky Viktora Frankla.
22.9.2023 Prednáška: Kľúč k zmysluplným vzťahom podľa Elisabeth Lukasovej, Bratislava Elisabeth Lukasová do jeho krásneho a fascinujúceho učenia o logoterapii pridala ženskú jemnosť, zrozumiteľnosť, a zameranie na zmysluplné vzťahy.
Prednáška sa týkala práve témy rodinných a partnerských vzťahov a nových uhľov pohľadu na ne. Spoločne sme si tiež vypočuli niečo o jej 7 krokoch k zdraviu duše.
Hore