Menu

1.1.2024 Novoročný výlet, Bratislava

1.1.2024 Novoročný výlet, Bratislava Rok 2024 sme začali vychádzkou, počas ktorej sme sa zladili s prírodou.
1.1.2024 Novoročný výlet, Bratislava Pripomenuli sme si, že človek je súčasťou prírody a že tak, ako príroda obdarúva ľudí, môžu aj ľudia obdarúvať prírodu.
Nech sa nám darí po celý rok 2024 pomáhať sebe navzájom a pomáhať aj prírode, ktorá nás obklopuje.
1.1.2024 Novoročný výlet, Bratislava 1.1.2024 Novoročný výlet, Bratislava


Hore