Menu

25.1.2024 Inventúra knižnice, Bratislava

Knižnica v Novej Akropolis v Bratislave prešla každoročnou inventúrou.
Zapojili sa do nej viacerí členovia, pričom spoločne dohľadávali a kontrolovali knihy a časopisy.
Nechýbalo obľúbené občerstvenie - PIZZA, nech práca ide od ruky!
Hore