Menu

30.1.2024 Albert Schweitzer a úcta k životu, Bratislava

Medzi ľudí, od ktorých sa môžeme veľa naučiť, patrí aj nositeľ Nobelovej ceny za mier Albert Schweitzer.
 
Nová Akropolis na prednáške predstavila tohto mimoriadneho človeka, ktorý prejavoval obrovskú úctu k životu, lásku k ľuďom a silnú vôľu aktívne pomáhať.
Večer spestrilo mnoho citátov z diel pána Schweitzera. Inšpiratívna prednáška nám poskytla veľa energie pre ďalšiu tvorivú činnosť.
Hore