Menu

29.1.2024 workshop: Pamäť a koncentrácia, Banská Bystrica

29.1.2024 workshop: Pamäť a koncentrácia, Banská Bystrica V pondelok 29. januára sa uskutočnil vo Filiálke Banská Bystrica workshop zameraný na pamäť a koncentráciu, dve schopnosti, ktoré človeku umožňujú zachytiť a pamätať si nielen množstvo podnetov a informácií, ale predovšetkým skúseností.
29.1.2024 workshop: Pamäť a koncentrácia, Banská Bystrica Počas večera sme si predstavili charakteristiky týchto nástrojov našej psychiky a tiež ich dôležitosť v našom živote. Súčasťou workshopu boli aj viaceré cvičenia podporujúce ich lepšie fungovanie. Niektoré sme si vyskúšali priamo na mieste, iné sme si zadali „na domácu úlohu".
Hore