Menu

7. – 21.3.2024 cyklus prednášok MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA, Banská Bystrica

7. – 21.3.2024 workshop: Pamäť a koncentrácia, Banská Bystrica Po tri večery sme sa vo Filiálke Banská Bystrica venovali mužskému a ženskému svetu, v čom sú odlišné a v čom sa dopĺňajú, ako dosiahnuť medzi ich predstaviteľmi lepšie porozumenie a harmonickejšie vzťahy.
7. – 21.3.2024 workshop: Pamäť a koncentrácia, Banská Bystrica Veľkým zdrojom podnetov nám bolo učenie C. G. Junga. Tento švajčiarsky psychiater na základe štúdia rozmanitých kultúr, ako aj bohatých skúseností zo svojej praxe, zadefinoval niekoľko mužských a ženských pravzorov, ktoré nazýval „archetypy".
Prostredníctvom testu sme mali možnosť odhaliť, charakteristiky ktorých archetypov sa v nás prejavujú viac a ktoré menej, a získať tak inšpiráciu pre ďalší rozvoj vlastnej osobnosti i našich medziľudských vzťahov.
Hore