Menu

23.4.2024 Deň sv. Juraja a Deň zeme, Bratislava

Aj tento rok sme spoločne oslávili tradičný deň sv. Juraja, ktorý je už stáročia predstaviteľom archetypu bojovníka s drakom, teda vnútornými temnotami.
 
Pripomenuli sme si hlboký význam tohto symbolu a chvíľu času sme venovali tiež hľadaniu vlastných tieňov :).
 
Okrem toho sa už nejakú dobu tento sviatok stretáva tiež so Svetovým dňom Zeme. Pri tejto príležitosti sme našej veľkej matke zemi venovali spoločný kruhový tanec, pri ktorom sme sa tiež výborne zabavili :).
 
 
Hore