Menu

4.4.2024 Prednáška: Ludwig van BEETHOVEN – BOLESŤ A KRÁSA, Banská Bystrica

Po zimnej prestávke sme opäť navštívili Kováčovú a ponúkli pacientom Národného rehabilitačného centra prednášku, tentokrát o významnej hudobnej osobnosti Ludwigovi van Beethovenovi.
Svojou krásnou a silnou hudbou chcel Beethoven vniesť do života ľudí harmóniu a inšpirovať ich k osobnému rastu a rozvoju. Avšak aj jeho životný príbeh je nemenej podnetný. Je príkladom toho, ako možno statočne čeliť výzvam osudu a uskutočňovať svoje dielo aj napriek rôznym ťažkostiam. Prednáška bola doplnená o hudobné ukážky.
Hore