Menu

25.4.2024 FiloCafé - Zem ako živý učiteľ, Bratislava

Tohtoročné motto Novej Akropolis "Cez rozmanitosť k jednote" zarezonovalo aj v našom FiloCafé, ktoré bolo venované Dňu zeme - teda ekológii, prírodným zákonitostiam a vzťahu človeka k prírode.
Cieľom našich rozhovorov nie je presvedčiť ostatných o svojom názore, ale spoločne sa na základe rôznych pohľadov priblížiť pravde.
 
A predovšetkým nezostať len v teoretickej rovine, ale aplikovať nové zistenia do praxe.
 
Otázka pre Vás: Čo môže človek dať prírode? Vieme, že príroda dáva nám. Čo môžeme dať my jej, aby bol vzťah vyrovnaný?
Hore