Menu

27.4.2024 Ekoturistika, Bratislava

O ekológii chceme nielen premýšľať a hovoriť, snažíme sa ekologicky aj konať. Záverečnou aktivitou Novej Akropolis, týkajúcou sa Dňa zeme, bolo čistenie prírody neďaleko Šúrskeho kanálu.
Jedenásť dobrovoľníkov spojilo svoje sily a vďaka tomu odbremenili prírodu od siedmych vriec odpadu. Spolupráca sa vypláca :-)
 
Presvedčili sme sa, aké potrebné sú podobné aktivity, a preto v nich plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.
 
   
Hore