Menu

9.5.2024 Prednáška: MICHELANGELO BUONARROTI – KAMEŇ A UMENIE, Banská Bystrica

9.5.2024 Prednáška: MICHELANGELO BUONARROTI – KAMEŇ A UMENIE, Banská Bystrica Májovú prednášku v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej sme venovali ďalšiemu umelcovi. Bol ním sochár, maliar, básnik Michelangelo Buonarroti, ktorého diela sú dodnes obdivované – či už je to súsošie Piety, plné dôstojného smútku, alebo socha odvážneho a hrdého Davida, alebo maľby na stenách a strope Sixtínskej kaplnky, umelcovo životné dielo.
9.5.2024 Prednáška: MICHELANGELO BUONARROTI – KAMEŇ A UMENIE, Banská Bystrica Spolu s pacientami rehabilitačného centra sme sa zoznámili so životom a charakteristikami veľkého umelca, a sme si predstavili aj jeho dielo, ktorého hlavnou charakteristikou je nadčasová krása. Práve ona je tým, čo už desaťročia vzbudzuje v pozorovateľoch obdiv, nadšenie, ale aj dojatie.
Hore