Menu

30.4.2024 Filozofická prechádzka na Urpín, Banská Bystrica

30.4.2024 Filozofická prechádzka na Urpín, Banská Bystrica V posledné aprílové poobedie si skupinka účastníkov kurzu Filozofia pre život z Novej Akropolis v Banskej Bystrici vyšla na prechádzku na kopec Urpín.
30.4.2024 Filozofická prechádzka na Urpín, Banská Bystrica Prechádzka síce nebola vysokohorskou turistikou, ale i tak si výstup na vrchol vyžadoval isté úsilie – rovnako, ako keď človek chce pozdvihnúť svoje vedomie, aby mohol zavnímať veci z širšej perspektívy a získal tak väčší nadhľad a možnosť sa správnejšie rozhodovať.
30.4.2024 Filozofická prechádzka na Urpín, Banská Bystrica
Počas prechádzky a malého pikniku sme si vychutnali krásy prírody a popri tom si aj pripomenuli základné idey kurzu a tiež užitočnosť filozofie – „lásky k múdrosti", ktorá bola v klasickom svete vnímaná ako praktická záležitosť pomáhajúca človeku lepšie porozumieť sebe samému i svojmu okoliu, rozvíjať sa, pestovať dobré vzťahy s ľuďmi i prírodou, žiť svoj život s plnším vedomím a väčšou istotou.
Hore