Menu

23.5.2024 Konfucius a umenie žiť – večer s inšpiratívnou osobnosťou, Košice

23.5.2024, Konfucius a umenie žiť – večer s inšpiratívnou osobnosťou, Košice V Novej Akropolis Košice sme si večerom s inšpiratívnou osobnosťou opätovne pripomenuli význam múdrosti a jej prenášania a vnášania do nášho súčasného života, individuálneho aj spoločného.
23.5.2024, Konfucius a umenie žiť – večer s inšpiratívnou osobnosťou, Košice Porozprávali sme si aj podiskutovali o tom, že podobne ako Konfucius, aj my sa môžeme veľa naučiť z nadčasovej múdrosti našich predkov, ak ju náležite skúmame, chápeme aj prakticky aplikujeme v našom každodennom živote.
Hore