Menu

Zákon

"… Nie je zrejmé, že existuje, alebo skôr, že musí existovať "Kozmická Inteligencia, ktorá … pôsobí vo všetkých veciach, dokonca aj v tých, ktoré sú pre nás neviditeľné a nepochopiteľné?
Existuje teda Plán Konania, ktorý sa chápe ako Univerzálny Zákon obsahujúci nekonečné množstvo zvláštnych zákonov. Zákon dostáva, podľa Východného Okultizmu, názov Dharman, a každá z jeho aplikácií je Dharma… Tento Zákon alebo skupina zákonov sa tiež nazýva… "Zmysel života"; je to smer Cesty Evolúcie."
Hore