Menu

Intuícia a mystika

Pod mystikou nerozumieme len kontemplatívny postoj, ale intuitívny a inteligentný pohľad na svet, ktorý nás transformuje a následne nás vedie ku konaniu v súlade s Prírodnými Zákonmi.


Ako sa získava tento intuitívny a inteligentný pohľad?

Bezpochyby, je to pohľad alebo vnímanie, ktoré presahuje to, čo je intelektuálne a racionálne. Je to Duša, ktorá vníma, je to najvznešenejší aspekt nášho vedomia, ktoré môže pomaličky odhaliť Mystéria. Starodávni Egypťania vysvetľovali, že Mystéria sa vnímajú intuíciou, alebo sa pociťujú Srdcom, oným odvážnym Srdcom, srdnatosťou, ktorá tvorí Ľudskú Dušu. Nasledujúce slová vyberáme z knihy "Magický svet starodávneho Egypta" od Christiana Jacqa: "…centrom najjemnejších vnemov je srdce. Nie je to orgán ako taký, ale nehmotné centrum bytosti… Všetko vychádza zo srdca a všetko sa doň navracia, ono vydáva a prijíma."

Srdce nám dovoľuje cítiť sa zjednotení s celou Prírodou, so všetkými bytosťami a všimnúť si rovnakú energiu vo všetkom a vo všetkých, aj keď prispôsobenú rôznym formám a okolnostiam. Týmto spôsobom je jednoduchšie nadviazať kontakt s vlastným duchom, s Bohom… a prelomiť hrozné bariéry, ktoré, pre myseľ, oddeľujú život od smrti. Energia je jedna a nepretržitá.
Hore