Menu

Egoizmus a egocentrizmus

Egocentrizmus znamená cítiť sa centrom sveta a udalostí. Znamená to chcieť byť najdôležitejší, byť centrom pozornosti iných…

Egoizmus znamená cítiť sa nielen centrom, ale jediným na svete. Vie sa, že existujú iné bytosti, ale je to, akoby neexistovali. Práve v takomto prípade sa uplatňuje prirovnanie o žeriavoch, ktoré Platón uvádza vo svojich Dialógoch.
Po mnohých úvahách, žeriavy, ktoré sa stretli na tajnej schôdzke, dospeli k záveru, že svet je rozdelený na dve veľké časti: žeriavy a "ne-žeriavy". To isté sa deje s egoistom: pre neho je rozdelenie sveta jasné: on sám, ktorý je ako jediný dôležitý a ostatní, ktorí sú temným tieňom "ne-ja".
 
Egoista neignoruje pluralitu života; jednoducho ho nezaujíma, nezaoberá sa tým, čo sa môže stať ostatným keď je on sám spokojný. Je egocentrický, pravdaže, ale navyše zvyškom bytostí opovrhuje. Už mu nestačí len vedieť, že je centrom pozornosti, ale pozornosť ostatných ani neocení.
Hore