Menu
Stránka 1 z 8

Môj priateľ, hmyz

 

Jeden večer, tak ako väčšinu večerov, som si po ležiačky v posteli čítal knihu. Bola to kniha prednášok profesora Jorge A. Livragu.

Záver dňa, všade vôkol tma, ticho...

Guiseppe Verdi

 
„Sama duša Talianska, ktorá žiari v kráse prírody tak jasne, ako v dielach veľkých básnikov a veľkých maliarov, našla dnes hlas v mene Giuseppe Verdiho."

Takto sa rozplýva básnik Fogazzaro nad dielami svojho rodáka.

Alfons Mucha

 
Ktože by nepoznal podlhovasté obrazy vznešených dám okrášlených spletitými prstencami vlasov, arabeskami ako aj rôznymi symbolmi, ktoré vzbudzujú dojem jemnosti a zároveň dámskej sily, života, pohybu, ladnosti a krásy.

John Keats: Nesmrteľná krása

 

"Krásna je neustála radosť. Jej nádhera rastie; nikdy sa nepremení v ničotu."

Takto sa začína epická báseň Endymion od Johna Keatsa. A v týchto úvodných riadkoch, ako aj v celom svojom vynikajúcom diele, nám Keats predstavuje jednu z kľúčových tém svojej poézie, ak nie celého svojho diela, že archetyp krásy je nesmrteľný.

Fakľa

 

Svetlo a teplo fakle ju stotožňujú so Slnkom. Predstavuje teda symbol očisty ohňom, ktorý ničí hmotné a negatívne prvky. Jej plameň stúpa vždy hore k nebu, tak ako túžba hľadať božský pôvod človeka, ktorú tiež reprezentuje.

Ukážky z diel: Myšlienky k sebe

 

Ľudia si hľadajú miesta, kam by sa utiahli: vidiek, more, hory. Veď ty sám si si osvojil návyk najväčšmi túžiť po niečom takom. Ale všetko to je nanajvýš hlúpe, pretože v hociktorej chvíli kedy sa ti zachce, sa predsa môžeš utiahnuť do seba samého.

Marcus Aurelius

 
Rímsky cisár, vojvodca, filozof Marcus Aurelius, dodnes na Piazza del Campidoglio hľadí z chrbta svojho koňa na Rím a pozoruje kam sa uberá svet. Každý deň prejde okolo neho množstvo ľudí a on ich všetkých stále a neúnavne zdraví starorímskym „AVE", vyjadreným zdvihnutou rukou.

Med v legendách a mýtoch

 

Med je jednou z najstarších potravín, je prírodným liekom i prostriedkom na skrášľovanie. Ľudia mu dali prívlastky ako tekuté zlato, zlatý elixír alebo dar bohov. 

Bruncvík – hrdina v nás

 

„Aby sme mohli radostne bojovať za veľkú vec, je potrebné sa radovať vo svojom vlastnom duchu, a to nedokáže človek, ktorý je presvedčený, že odíde navždy."


/Jorge Angel Livraga: Myšlienky/

Vnútorné zrkadlo

 

Dnes, keď mýtus o rovnakosti stráca význam, je možné lepšie oceniť múdrosť starodávnych ľudí, ktorí tvrdili, že každá bytosť a vec má odlišnú existenciu.

Hore