Menu
Previous Next
Vitajte na stránkach Kultúrnej asociácie Nová Akropolis na Slovensku.

Kultúrna asociácia Nová Akropolis je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí.
Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu.

 


Najbližšie podujatia

Utorok 15. novembra 2016 o 18:00 h, Bratislava Praktický kurz filozofie a psychológie Východu a Západu


Chceli by ste lepšie rozumieť sami sebe, svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede?
Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich je cesta filozofie. Ponúkame vám filozofiu takú, aká vždy bola vo svojej podstate – praktickú a zrozumiteľnú.

Sobota 12. novembra 2016 o 16:00 do 22:00 h, Košice SVET MUŽA A SVET ŽENY podľa C. G. JUNGA – seminár

Pozývame vás sobotný seminár na témy:

  • psychológia mužského a ženského sveta
  • muž a žena v symboloch klasických kultúr
  • typológia mužských a ženských archetypov
  • animus a anima v jungovskej psychológii
  • dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie

KURZ FILOZOFIA PRE ŽIVOT

Chceli by ste lepšie rozumieť sami sebe, svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede?
Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich je cesta filozofie. Ponúkame vám filozofiu takú, aká vždy bola vo svojej podstate – praktickú a zrozumiteľnú.
Zoznámime vás s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta a ukážeme vám, ako je ich hodnota aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, vysvetľovať si ich a navzájom porovnávať.
Získate praktické rady pre rozvoj osobnosti, aby ste dokázali odkrývať svoj potenciál. Spoznáte zásady, ako vytvárať dobré medziľudské vzťahy, a ako rozvíjať vzájomnú spoluprácu. Zorientujete sa v základných pojmoch východných a západných filozofii, ktoré reprezentujú princípy Života a zákony Prírody. Postupne sa naučíte nachádzať súvislosti a vlastné odpovede, aby ste sa stali tvorcom svojho života.Prednášky budú prebiehať raz do týždňa. 

Témy prednášok nájdete tu >>

Najbližšie termíny:
Hore