Previous Next
Vitajte na stránkach Kultúrnej asociácie Nová Akropolis na Slovensku.

Kultúrna asociácia Nová Akropolis je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí.
Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu.

 


Najbližšie podujatia

UMENIE ODPÚŠŤAŤ
Štvrtok 28. mája 2015 o 18:00 hod., Bratislava

 
Prednáška z cyklu "Záhady života" doplnená scénkami divadelnej skupiny Mythos.

MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET
sobota 6. jún 2015 od 16:00 do 20:00 hod., Košice


Kultúrna asociácia NOVÁ AKROPOLIS Vás pozýva na kurz na témy:

  • muž a žena v symboloch klasických kultúr
  • 4 (arche)typy ženy a 4 (arche)typy muža
  • animus a anima v jungovskej psychológii
  • dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie.

FILOZOFIA PRE ŽIVOT

Pozývame Vás na kurz FILOZOFIA PRE ŽIVOT.
Tento kurz Vás prevedie najvýznamnejšími myšlienkami a poznatkami klasických východných a západných civilizácií, ktoré sú aj dnes veľmi aktuálne a mnohé z nich znovu objavuje aj moderná psychológia a filozofia. Je kombináciou prednášok a praktických cvičení pre rozvoj osobnosti.
Všetky témy kurzu sa dotýkajú troch základných dimenzií ľudského života: spoznávanie seba samého, vzťah jednotlivca k ostatným a záhady času a dejín.
Vykročte s nami na dobrodružnú cestu plnú otázok a odpovedí, hľadania a objavovania vnútorného vesmíru ľudskej bytosti a vyskúšajte si v praxi niektoré z účinných filozofických a psychologických nástrojov, ktoré tvoria významné duchovné dedičstvo ľudstva.
Prednášky budú prebiehať raz do týždňa. 

Témy prednášok nájdete tu >>

Najbližšie termíny:

Košice:
zatiaľ nevypísaný


Hore