Menu

Hlas svedomia

Filozof vyžaduje súhlas svojho svedomia. Ale pozor, učeník, nenazývaj svedomím tvoje obyčajné želania, tvoje pochybnosti bez odpovedí, tvoje slabosti, tvoje poblúdenia. Aby nám naše svedomie mohlo hovoriť a signalizovať, čo je správne a čo nie, potrebuje sa najprv prebudiť k vedomiu. Pred tým sa človek musí cibriť v rozvoji morálnej sily, rozvahe a očisťovaní svojich citov. Je potrebné konať a pri omyle bez strachu rozpoznať chyby, bez strachu napraviť to, čo nie je hodnotné. Je trebné prejsť mnohými skúškami, aby sme rozpoznali tento vnútorný hlas ako niečo intímne, stabilné, zžité s Vnútorným Ja, hlas, ktorý sa nemení podľa klímy vášní ani meniacich sa podmienok.
 
 
Hore