Menu

Umenie klásť otázky a umenie počúvať odpovede!

… je dobré klásť otázky, ale nie je dobré robiť to prehnane až do tej miery, že sa človek stane úplne závislým od vonkajších podnetov. Je potrebné vedieť klásť otázky sám sebe a samostatne hľadať jednu alebo viac odpovedí; ak žiadna nevyhovuje, potom je žiadúce obrátiť sa na osobu, ktorá nám môže pomôcť…

Cesta skutočného poznania nie je vybudovaná na tomto pseudoracionálnom pobehovaní hore dole, na otázkach a odpovediach, ktoré sa menia v dialektickej hre bez obsahu a výsledkov. Poznanie je pokojné, pozvoľné, aby nechalo miesto rozmýšľaniu a zvnútorneniu: otázka je otvorená brána a odpoveď je nová osoba, ktorá vstupuje, aby sa stala súčasťou nášho života. Je potrebné dať priestor odpovedi, osobe, ktorá nám prináša dar hodný toho, aby sme ho vzali do úvahy.
 
Hore