Menu

Prečo sme sa narodili v tomto svete a v tomto okamihu?

Prečo sem sa narodili v tomto svete, v tomto okamihu a nie v inom? Pretože je to spravodlivé. Nech už kvôli osobnej potrebe skúsenosti alebo kvôli potrebe pomáhať ostatným na základe skúsenosti, ktorú sme mohli nazhromaždiť v iných časoch. Je pravdepodobné, že sme žili veľa krát, vo veľmi rôznych okolnostiach, niektorých dobrých a niektorých nie tak dobrých, ale v každej príležitosti sa nachádza niečo, čo sa musíme naučiť a niečo čo musíme urobiť.

Narodili sme sa v najlepšom možnom okamihu: tu a teraz, presne vtedy a tam, kde nám prislúcha konať… Nachádzame sa tam, kam nás priviedla naša vlastná nesmrteľná duša.
 
Hore