Menu

Prečo nás konanie oslobodzuje

Namiesto hľadania a oslobodenia sa v konaní sa hľadá oslobodenie od konania a nakoľko je to nemožné, konanie sa mení na obeť v negatívnom zmysle slova. Naopak, ak urobíme z našej práce svätý čin (sacro-oficio), posvätné konanie, neustály dar Bohu a našej vlastnej ľudskej podstate, práca bude princípom oslobodenia.

Najlepšia práce je tá, ktorá nevyužíva energiu a úsilie ostatných, ale uvádza do hry vlastnú energiu a vlastné úsilie. Vtedy sa konanie mení na Slúženie a ten kto koná na Učeníka.
 
 
Hore