Menu

Život ako učiteľ!

Je dôležité pochopiť, že to, čo sa nám stáva, má zmysel a že osud, život, bohovia alebo ako už len chceme nazvať zreťazenie príčin a dôsledkov, nie je len rozmarná náhoda.

Aby sme víťazne obstáli v skúške, akokoľvek ťažká sa nám na začiatku javí, je potrebné rozpoznať jej príčiny, mnohé príčiny, ktoré vyústili do súčasného dôsledku.

Poznať príčiny je prvým krokom, nevyhnutným k tomu, aby sme prišli k riešeniam. Ale samotné poznanie je nedostačujúce na rozriešenie problému.

Toto poznanie, ktoré nepresahuje racionálny plán, alebo ktoré, ako mnohé, vytvára určitú emocionálnu zrážku, sa stáva neplodným, ak nenasleduje prirodzenú cestu, aby vyústilo v čin. Druhým nevyhnutným krokom, aby karma plnila funkciu formovania ľudskej bytosti, je začať konať.

Vieme, že stojíme zoči-voči ťažkosti života. Zanalyzovali sme možné príčiny. Teraz treba pripraviť plán konania a uviesť ho do praxe. Hlavne ho uviesť do praxe. Málo záleží na tom, že zostavený plán nebude dokonalý a neskoncuje s problémami. Je lepšie sa zmýliť v činnosti ako ostať neaktívny kvôli strachu z chyby. Ten, kto sa mýli, ale koná, zvnútorňuje v sebe skúsenosť z pohybu, z kráčania, prelamuje nečinnosť a poráža strach. A navyše: rozvíja svoju inteligenciu, aby mohol postupne rozpoznať, ktoré sú tie najlepšie a najvhodnejšie rozhodnutia.
Hore