Menu

Na zamyslenie...

… jedna z najväčších chýb ľudí: vedia, ako sa veci robia, ale keď príde ich čas, uskutočňujú ich, akoby to nevedeli… Problém nie je v tom, vedieť viac, ale žiť to, čo vieme.
J. A. Livraga (Alchymista)
 
Poznanie pravdy sa samo osebe nestane jej uskutočnením: o čo viac sa nám zdá veľká a krásna, o čo viac hovoríme o cnosti a povinnosti namiesto toho, aby sme ich uskutočňovali, o to viac sa budú podobať plodom Mŕtveho mora.
H.P.B
 
Žiaden človek, či muž alebo žena, nespozná svoju morálnu silu skôr, než ju nevyskúša; existujú tisíce ľudí, ktorých svet považuje za vskutku úctyhodných a vážených, pretože nikdy neboli podrobení skúške.
H.P.B.
 
Nikdy sa s nikým neporovnávaj, pretože absolútna dokonalosť každej bytosti spočíva jedine v porovnaní so sebou samou.
H.P.B.
Hore