Menu

O hneve

Hnevlivý človek je dvojakým otrokom. Je otrokom seba samého, pretože jedna časť jeho Duše, tá, ktorá je hrubšia a drsnejšia, je mocnejšia, ako jeho Duša jemnejšia a mysliaca. Je tiež otrokom ostatných… Strata kontroly nad nami samotnými nás ponecháva pod kontrolou tých, ktorí vedia ťažiť z tejto situácie vo svoj prospech. Duša hnevlivého človeka je v rukách iných… Aké ľahké je podráždiť takého človeka argumentmi, ktoré ho privádzajú k výbuchu! Aké ľahké je potom dosiahnuť, aby sa rozhodoval podľa toho, čo mu vnukne jeho príležitostný "pán"! Pán situácie ho privedie k tomu, aby veril, že je to on sám, kto riadi svoje činy a svoje slová, lenže všetko je už vopred rozhodnuté …
 
Je dobré ovládnuť hnev a ešte lepšie premeniť ho na odvahu. Odvaha rozozvučí skutočné Srdce, skutočnú Ľudskú Dušu. Odvaha znamená Odvážiť sa vidieť veci také, aké sú, ovládať emócie, počúvať, objasňovať myšlienky, vyberať to, čo je hodnotné, odmietať to, čo je neužitočné, konať so Spravodlivosťou.
Hore