Menu

Vytvoriť kolektív so sebou samým!

Mať ťažkosti s pracovaním v kolektíve je znakom egoizmu. A egoizmus je podstatnou prekážkou vo vlastnej vnútornej práci. Ten, kto nevie spolužiť s druhými, nevie žiť ani sám so sebou. To, čo nedosiahne s druhými, nedosiahne ani sám.
Hore