Menu

Rovnakí alebo rôzni?

Rovnosť sa nachádza v našich dušiach, v cieli, ku ktorému postupujeme, v učeniach, ktoré zdieľame, v priestoroch, v ktorých pracujeme. A taktiež v mnohých iných veciach podobných tým, ktoré sme uviedli. Veríme, že tieto základné rovnosti napomáhajú zdravému spolužitiu a môžu zjemniť hrubosti prameniace z prirodzených rozdielov, ktoré nemôžeme odstrániť ani skrývať.
 
Sme v niektorých veciach odlišní? Áno, v mnohých veciach, bez toho, že by sa to malo vysvetľovať ako urážka. Sme rozdielni čo do pohlavia, veku, dosiahnutého vzdelania, faktorov osobného rozvoja, našich záľub, našich spôsobov vyjadrovania sa, našich rytmov práce… a ešte ďalších bodov, medzi ktorými nemožno vytvoriť podobnosti jednoducho vnútením. Vieme, že tieto rozdiely sa nedotýkajú duchovnej podstaty, dotýkajú sa však osobnosti a, žiaľ, zvyčajne každodenne pracujeme oveľa viac s osobnosťou ako s duchom, to znamená s rozdielnosťami a nie s rovnosťami.
 
…Je potrebné pochopiť, že okrem základných hodnôt, my, ľudské bytosti, sme rozdielne a tieto rozdiely si vyžadujú pozornosť, porozumenie, aby sme napokon mohli dôjsť k úcte.
Hore