Menu

Slabí a silní

Len slabí sa utiekajú k rozdielom, opierajú sa o ne, pretože nepoznajú iný spôsob, ako potvrdiť svoju osobnosť…

Ten, kto je silný, ten, kto sa cíti byť pevný vo svojich presvedčeniach a skromný v kráčaní po Ceste, nestráca ani kúsok svojej istoty, keď sa má priblížiť k druhým a niečo s druhými zdieľať, pretože všetci máme čo dať aj čo dostať.
 
 
 
Hore