Menu

Kritizovať ostatných alebo dať príklad? Voľba je na nás!

Ten, pre koho je kritika bežným kritériom, je človek zatrpknutý svojimi vlastnými neúspechmi a tak egoistický, že hádže vinu na druhých. Vidí chyby len na druhých a nepripúšťa ani svoju najmenšiu chybu, a ani tie, na ktoré je upozornený.
 
Neustále vyžaduje príklady od druhých, ale neberie do úvahy, že on sám by ich mal poskytovať; kritik považuje sám seba za "dokonalý príklad" vo všetkých oblastiach.
 
Dávajte si pozor na spoločnosť tých, ktorí vyžadujú príklady, ale sami ich neposkytujú: to sú tí, ktorí nikdy nepoužívajú to, čo ponúkajú, ani neaplikujú to, čo učia; inak povedané, sú to podvodníci. Dávajte si pozor na permanentných kritikov, pretože nie sú dobrí pre dlhodobé diela, nie sú dobrí na vytváranie budúcnosti; vedia len podlamovať to, čo robia ostatní.
 
Skôr si dávajte pozor na to, aby ste dávali dobré príklady a neznepokojujte sa príliš tými, ktoré poskytujú ostatní.
Hore